Revolutionära Frontens uttalande om uppdrag granskning

 

rf

I dagens Uppdrag Granskning (2014-05-07) gör Janne Josefsson sitt bästa för att föra fram lika goda kålsupar-teorin, teorin där man försöker likställa socialister med nazister och fascister. I sitt försök till detta drar sig Uppdrag Granskning inte för att undanhålla sanningen och komma med falska påståenden.

Continue reading Revolutionära Frontens uttalande om uppdrag granskning