Σχετικά με την υπόθεση του Jeremy Hammond

O Jeremy αντιμετωπίζει σήμερα κατηγορίες από το ομοσπονδιακό δικαστήριο  σύμφωνα με το νόμο περί Απάτης και Κατάχρησης Υπολογιστών (Computer Fraud and Abuse Act) για τη μεταφορά δεδομένων της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών Strategic Forecasting στον ιστότοπο  καταγγελιών Wikileaks. Το νομικό πλαίσιο για την CFAA αναπτύχθηκε το 1984 και εδώ και καιρό έχει επικριθεί ως ξεπερασμένο και ασαφές ενώ παρατηρείται μια επιθετική χρήση του εναντίον τεχνο-ακτιβιστών σε μια προσπάθεια να ποινικοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα δικτυακών δραστηριοτήτων. Continue reading Σχετικά με την υπόθεση του Jeremy Hammond

About the case of Jeremy Hammond

Jeremy  is currently facing federal charges under the Computer Fraud  and Abuse  Act (CFAA) for transferring information from the private  intelligence  firm Strategic Forecasting to the whistleblower news site  Wikileaks.  Written in 1984 and long criticized for being outdated and  vague, the  CFAA has seen increasing use against information activists in  an effort  to criminalize a broad spectrum of online activity. Continue reading About the case of Jeremy Hammond

A brief historic review of anarchist newspapers in Greece

afisa_2hmero_lowA social movement that aims to communicate the course of events free from party political frameworks and regime censorship, the necessity of counter-information media is undeniable. The existence of counter-information media is self-evident for the anti-authoritarian movement. It is defined by the nature of information that resists the propagandist character of mainstream media. It is also defined by the need for expression of those whom the mass media insist to ignore, to marginalize and ultimately to isolate.This kind of necessity is not new. In Greece, the first anarchist newspapers emerged in two major urban centers, Patras and Pyrgos (Northern Peloponnisos), in the late 1800. Specifically, the anarchist association of Patras was publishing the newspaper “Epi ta Proso” (1896) and the anarchist association of Pyrgos was publishing the newspaper “Neon Fos” (1898). In this presentation, however, we will make a short description of counter-information media that emerged from 1985 onwards, when the anarchist movement in Greece sought to establish organizational structures. Continue reading A brief historic review of anarchist newspapers in Greece

Ιστορική αναδρομή αναρχικών εφημερίδων στην Ελλάδα

 afisa_2hmero_lowΣ’έναν κινηματικό χώρο που επιδιώκει την αποτύπωση των γεγονότων απαλλαγμένη από κομματικά πλαίσια και καθεστωτική λογοκρισία η αναγκαιότητα των μέσων αντιπληροφόρησης είναι αναμφισβήτητη. Η ύπαρξή τους για τον αντιεξουσιαστικό χώρο είναι αυτονόητη. Εξηγείται από την ίδια τη φύση της ενημέρωσης που αντιτίθεται στον προπαγανδιστικό χαρακτήρα των κατεστημένων μέσων πληροφόρησης. Εξηγείται επίσης από την ανάγκη ύπαρξης ενός χώρου έκφρασης εκείνων που τα ΜΜΕ επιμένουν να αγνοούν, να περιθωριοποιούν και κατ’επέκταση να απομονώνουν.

Αυτή η ανάγκη δεν είναι σύγχρονη. Στην Ελλάδα οι πρώτες αναρχικές εφημερίδες εμφανίστηκαν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Πάτρας και του Πύργου στα τέλη του 1800. Συγκεκριμένα, ο αναρχικός σύλλογος της Πάτρας εκδίδει την εφημερίδα «Επί τα Πρόσω»(1896) και του Πύργου την εφημερίδα «Νέον Φως» (1898). Continue reading Ιστορική αναδρομή αναρχικών εφημερίδων στην Ελλάδα

USA: Latest Message From Imprisoned Anarchist Hacker Jeremy Hammond

Rebel greeting!

A statement written by Jeremy Hammond for the Barrett Brown/Jeremy Hammond fundraiser held at ThoughtWorks NYC 19/08/2013

I hope this evening finds you all in the best of health and highest of spirit.

Thanks for coming out to show support for me and Barrett Brown.

I want to shout out to all my brothers and sisters locked down, here at New York Metropolitan Correctional Center, at Brooklyn MDC, at Rikers Island, in the Tombs, at Cook County Jail in Chicago, and to all those on hunger strikes in California prisons and Guantanamo Bay. And to Bradley Manning, Barrett Brown, Julian Assange, the Tinley Park Five, the NATO Five, Jerry Koch, and my wonderful twin brother, Jason Hammond. Continue reading USA: Latest Message From Imprisoned Anarchist Hacker Jeremy Hammond

ΗΠΑ: Γράμμα του hacker αναρχικού κρατούμενου Jeremy Hammond

Εξεγερσιακούς χαιρετισμούς!

Μια δήλωση που γράφτηκε από τον Jeremy Hammond για τον έρανο Barrett Brown/ Jeremy Hammond που πραγματοποιήθηκε στο ThoughtWorks NYC στις 19/08/2013.

Ελπίζω τούτο το βράδυ να σας βρίσκει όλους καλά και με ηθικό ακμαίο.

Ευχαριστώ που ήρθατε για να δείξετε την συμπαράσταση σας σε ‘μένα και στον Barrett Brown.

Θέλω να φωνάξω προς όλους του κρατούμενους αδερφούς και αδερφές μου, εδώ στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της New York, στο Brooklyn MDC, στο Rikers Island, στο Tobs, στο Cook County Jail στο Σικάγο, και σε όλους εκείνους που κάνουν απεργία πείνας στις φυλακές της California και στο Guantanamo. Ακόμα στους Bradley Manning, Barrett Brown, Julian Assange, τους 5 του πάρκου Tinley, τους πέντε του ΝΑΤΟ, τον Jerry Koch, και τον υπέροχο δίδυμο αδερφό μου, Jason Hammond. Continue reading ΗΠΑ: Γράμμα του hacker αναρχικού κρατούμενου Jeremy Hammond